Hướng dẫn Phụ huynh cài đặt phần mềm, đổi mật khẩu Microsoft Teams– Các bậc phụ huynh xem hướng dẫn cài đặt, đổi mật khẩu và tìm hiểu Microsoft Teams
– Link cài đặt:
1.Sử dụng phần mềm trên PC:
Hoặc
(32bit):
2. Phần mềm trên hệ điều hành for Android:
3. Phần mềm trên hệ điều hành for IOS (Iphone, Ipad):
– Kênh tham khảo toàn bộ video hướng dẫn sử dụng:

#càiđặtMicrosoftTeams #PhonghoptructuyenTeams.
– Link cài đặt:
1.Sử dụng phần mềm trên PC:
Hoặc
(32bit):
2. Phần mềm trên hệ điều hành for Android:
3. Phần mềm trên hệ điều hành for IOS (Iphone, Ipad):
– Kênh tham khảo toàn bộ video hướng dẫn sử dụng:

#càiđặtMicrosoftTeams #PhonghoptructuyenTeams

Nguồn: https://buonhangthoitrang.com/

Xem thêm bài viết khác: https://buonhangthoitrang.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *