Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố địnhKhung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định
Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định
Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định
Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định liên quan đến việc hao mòn tài sản, đó là sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ. + Xét về góc độ phương pháp trích khấu hao cần có những đặc điểm:
Các phương pháp tính khấu hao, Khấu hao tuyến tính, Khấu hao theo số dư giảm dần, Khấu hao theo khối lượng sản phẩm và ý nghĩa của việc tính khấu hao.

Nguồn: https://buonhangthoitrang.com/

Xem thêm bài viết khác: https://buonhangthoitrang.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *