Thông tư 92/2015 có gì mới?thông tư 92/2015 có gì mới
thông tư 92/2015 có gì mới
thông tư 92/2015 có gì mới
Những điểm mới về báo cáo tài chính năm 2015 theo thông tư 92/2015.
Những điểm mới về báo cáo tài chính năm 2015 theo thông tư 92/2015.
Những điểm mới về báo cáo tài chính năm 2015 theo thông tư 92/2015.
Một số điểm mới của Thông tư 92/2015/TT-BTC:
1.Bổ sung:Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ; cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh thì mức doanh thu khoảng 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân(TNCN) của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.

Nguồn: https://buonhangthoitrang.com/

Xem thêm bài viết khác: https://buonhangthoitrang.com/tong-hop/

  • Xem TT 92 /2015 ở đây nhé
    http://www.taikhoanketoan.com/p/blog-page_15.html

    soft soft June 26, 2020 10:21 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *